Zásahy

Zásahy 2024

 • 16.1.2024 Technická pomoc. Čerpání vody ze sklepa RD. Čejkovice
 • 2.2.2024 Záchrana osob/zvířat. Výjezd s AED na žádost ZZS. Hovorany
 • 14.2.2024 Technická pomoc. Destrukce objektu. Sesunutá štítová zeď vinného sklepa. 1 zraněná osoba. Čejkovice
 • 14.2.2024 Požár. Požár dřevin na ploše 3x5m. Starý Poddvorov
 • 2.3.2024 Požár. Požár osobního automobilu. Starý Poddvorov
 • 9.3.2024 Záchrana osob/zvířat. Výjezd s AED na žádost ZZS. Hovorany
 • 17.3.2024 Technická pomoc. Čerpání vody ze sklepa RD. Čejkovice
 • 22.3.2024 Požár. Požár dřevěného odpadu, planý poplach. Starý Poddvorov
 • 2.4.2024 Technická pomoc. Odstranění stromu z komunikace. Čejkovice
 • 25.4.2024 Požár budovy. Taktické cvičení, požár ve sborovně ZŠ. Čejč
 • 30.4.2024 Požár skládky. Požár odpadu na skládce. Mutěnice
 • 30.4.2024 Ostatní pomoc. Dozor na pálení čarodějnic. Čejkovice
 • 4.5.2024 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu na dětském hřišti. Čejkovice
 • 11.5.2024 Záchrana osob/zvířat. Vyproštění srny zamotané do drátu. Čejkovice
 • 3.6.2024 Požár budovy. Požár střechy rodinného domu. Mutěnice
 • 12.6.2024 Záchrana osob/zvířat. Výjezd s AED na žádost ZZS. Čejkovice
 • 16.6.2024 Technická pomoc. Čerpání vody ze zatopeného sklepu. Čejkovice

Zásahy 2023

 • 1.1.2023 Ostatní pomoc. Dozor u novoročního ohňostroje. Čejkovice
 • 20.1.2023 Technická pomoc. Spadená větev na vozovku. Čejkovice
 • 26.1.2023 Požár objektu. Požár zemědělské haly. Kobylí
 • 25.3.2023 Záchrana osob/zvířat. Otevření bytu pro ZZS, planý poplach. Čejkovice
 • 26.5.2023 Požár odpadu. Požár slámy na ploše 5×4 metru. Čejkovice
 • 28.5.2023  Ostatní pomoc. Usměrňování dopravy. Čejkovice
 • 21.6.2023 Technická pomoc. Čerpání vody. Čejč
 • 17.7.2023 Technická pomoc. Očištění vozovky od naplaveného bláta. Čejkovice
 • 26.7.2023 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 28.7.2023 Požár odpadu. Požár kontejneru. Kobylí
 • 29.7.2023 Požár automobilu. Požár 2 OA. Mutěnice
 • 31.7.2023 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 12.8.2023 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 16.8.2023 Požár pole. Požár strniště a slámy. Čejč
 • 3.9.2023 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 6.9.2023 Ostatní pomoc. Oplach vozovky po dešti. Čejkovice
 • 19.9.2023 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 25.9.2023 Únik nebezpečných látek. Olejová skvrna na komunikaci v délce 50 m. Čejkovice
 • 26.9.2023 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 2.10.2023 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 6.10.2023 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 7.10.2023 Záchrana osob/zvířat. Záchrana 4 koťat, která byla zaklíněna pod betonovými sloupky. Čejkovice
 • 7.10.2023 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 10.10.2023 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 11.10.2023 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 12.10.2023 Požár objektu. Požár pilin uvnitř objektu. Šardice
 • 13.10.2023 Požár lesní porost. Požár hrabanky a listí o rozměrech 30x 70 m. Čejč
 • 20.10.2023 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 2.11.2023 Dopravní nehoda. DN 2 OA. Bez zranění. Zajistili jsme místo nehody a provedli protipožární opatření. Odstranili jsme spadlý strom.
 • 24.11.2023 Požár odpadu. Požár odpadu z vinné révy. Čejkovice

Zásahy 2022

 • 4.1.2022 Požár objektu. Požár seníku, plocha požáru cca 8x10m. Starý Poddvorov
 • 9.1.2022 Požár domu. Požár ve sklepním prostoru rodinného domu. Čejkovice
 • 30.1.2022 Technická pomoc. Padající krytina z kostela. Čejkovice
 • 4.2.2022 Záchrana osob/zvířat. Odvoz zraněného dravce na záchrannou stanici živočichů. Čejkovice
 • 17.2.2022 Technická pomoc. Padající krytina z kostela. Čejkovice
 • 17.2.2022 Technická pomoc. Strom přes komunikaci. Čejkovice
 • 17.2.2022 Technická pomoc. Padající krytina ze střechy RD. Provizorně opraveno. Čejkovice
 • 17.2.2022 Technická pomoc. Část střechy hrozící pádem. Starý Poddvorov
 • 26.3.2022 Požár trávy. Požár travního porostu. Hovorany
 • 28.3.2022 Požár trávy. Požár travního porostu okolo trati. Mutěnice
 • 30.3.2022 Požár trávy. Překlasifikováno jako planý poplach. Dolní Bojanovice
 • 15.4.2022 Požár domu. Požár ve dvoře rodinného domu. Čejč
 • 23.4.2022 Požár trávy. Překlasifikováno jako planý poplach. Mutěnice
 • 2.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 3.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 4.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 6.5.2022 Ostatní pomoc. Očištění vozovky od bahna. Čejkovice
 • 9.5.2022 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu ve stěně budovy. Čejkovice
 • 9.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 11.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 16.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 17.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 19.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 21.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 24.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 26.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 29.5.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 14.6.2022 Únik nebezpečných látek. Únik oleje na komunikaci. Čejkovice
 • 20.6.2022 Technická pomoc. Čerpání vody ze zatopeného sklepa RD. Čejkovice
 • 20.6.2022 Technická pomoc. Odstranění stromu z cesty k ČOV. Čejkovice
 • 1.7.2022 Technická pomoc. Odstranění stromu blokující komunikaci. Čejkovice
 • 1.7.2022 Technická pomoc. Spadený strom na OA a sloup el. vedení. Vracov
 • 11.7.2022 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu na domě. Alergik uvnitř. Nový Poddvorov
 • 14.7.2022 Technická pomoc. Odstranění stromů spadených na komunikaci. Čejkovice
 • 14.7.2022 Technická pomoc. Odstranění větve na komunikaci. Čejkovice
 • 16.7.2022 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu v lampě veřejného osvětlení. Čejkovice
 • 25.7.2022 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu ve střeše RD ohrožující přilehlé okolí. Čejkovice
 • 29.7.2022 Požár trávy. Požár na ploše 150 x 100 m. Mutěnice
 • 3.8.2022 Požár trávy. Požár trávy na ploše 3 x 30 metrů. Nový Poddvorov
 • 19.8.2022 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu ve veřejném osvětlení. Čejkovice
 • 22.8.2022 Požár dopravního prostředku. Požár osobního automobilu. Čejkovice
 • 30.8.2022 Únik nebezpečných látek. Olejové skvrny na komunikaci. Čejkovice
 • 31.8.2022 Technická pomoc. Odstranění stromu hrozícího pádem na komunikaci. Čejkovice
 • 3.9.2022 Požár domu. Požár rodinného domu v podkroví. Mutěnice
 • 7.9.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 1.10.2022 Technická pomoc. Pátrání po osobě. Osoba nalezena. Čejkovice
 • 1.10.2022 Požár domu. Požár uskladněného dřeva ve stodole. Mutěnice
 • 12.10.2022 Technická pomoc. Pomocí kalového čerpadla jsme odčerpali vodu ze sklepa rodinného domu. Čejkovice
 • 13.10.2022 Technická pomoc. Úklid uniklé kejdy na dopravní komunikaci. Čejkovice
 • 9.12.2022 Ostatní mimořádná událost. Převoz osob. Brno
 • 19.12.2022 Technická pomoc. Prověřili jsme požár v technologii firmy, šlo o technickou závadu. Čejč

Zásahy 2021

 • 16.1.2021 Požár objektu. Požár větví a části stodoly. Nový Poddvorov
 • 9.2.2021 Požár objektu. Požár rodinného domu v prostoru půdy. Čejkovice
 • 10.4.2021 Požár meze. Požár trávy a meze. Čejkovice
 • 1.5.2021 Požár dřeva. Požár uskladněného dřeva. Čejkovice
 • 11.5.2021 Technická pomoc. Odstranění stromu z komunikace. Čejkovice
 • 30.5.2021 Požár objektu. Požár střechy rodinného domu. Mutěnice
 • 4.6.2021 Požár dopravního prostředku. Požár rogala, nenalezeno, překlasifikováno na planý poplach. Nový Poddvorov
 • 9.6.2021 Požár trávy. Požár trávy u silnice. Starý Poddvorov
 • 20.6.2021 Technická pomoc. Pročištění dešťové kanalizace. Čejkovice
 • 21.6.2021 Technická pomoc. Odstranění stromu z komunikace. Čejkovice
 • 21.6.2021 Technická pomoc. Čerpání vody. Mutěnice
 • 21.6.2021 Technická pomoc. Čerpání vody ze sklepů a domů. Dolní Bojanovice
 • 22.6.2021 Technická pomoc. Čerpání domů ze zatopených sklepů. Dolní Bojanovice
 • 24.6.2021 Záchrana osob/zvířat. Záchrana osoby, spadený strom na auto. Hodonín
 • 24.6.2021 Technická pomoc. Pátrání po osobách v chatové oblasti a části vesnice. Lužice
 • 25.6.2021 Technická pomoc. Odklízení následků po větrné smršti. Lužice
 • 26.6.2021 Technická pomoc. Ochrana objektů, pomoc se zastřešením domů. Moravská Nová Ves
 • 28.6.2021 Technická pomoc. Odklízení následků po větrné smršti S-Centrum. Hodonín.
 • 1.7.2021 Technická pomoc. Odklízení následků po větrné smršti a týlové práce. Mikulčice.
 • 8.7.2021 Dopravní nehoda. Dopravní nehoda se zraněním, osoba pod převráceným traktorem. Čejkovice
 • 9.7.2021 Ostatní pomoc. Dozor na skládce odpadů a řízení provozu. Hodonín
 • 15.7.2021 Záchrana osob/zvířat. Záchrana uvíznuté kočky. Zachráněna před příjezdem JPO. Čejkovice
 • 16.7.2021 Požár dopravního prostředku. Požár automobilu v motorové části. Čejkovice
 • 17.7.2021 Technická pomoc. Odstraňování následků po větrné smrtši, kácení stromů a vývratů. Mikulčice
 • 30.7.2021 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu v lampě veřejného osvětlení. Čejkovice
 • 4.8.2021 Požár objektu. Požár rodinného domu. Mutěnice
 • 3.9.2021 Únik nebezpečných látek. Únik oleje na komunikaci. Čejkovice
 • 5.10.2021 Požár lesa. Požár stromů a trávy v lese. Vracov
 • 26.10.2021 Požár objektu. Požár kompresoru. Zásobník plynu SPP Storage. Taktické cvičení. Dolní Bojanovice
 • 26.11.2021 Technická pomoc. Odstarnění stromu z komunikace. Čejkovice
 • 9.12.2021 Technická pomoc. Ležící strom na komunikaci. Čejkovice

Zásahy 2020

 • 1.1.2020 Ostatní pomoc. Dozor u novoročního ohňostroje. Čejkovice
 • 8.1.2020 Technická pomoc. Požární asistence u pálení dřevěného odpadu. Čejkovice
 • 15.1.2020 Požár objektu. Požár dřevařské dílny. Dolní Bojanovice
 • 5.2.2020 Technická pomoc. Strom přes komunikaci. Čejkovice
 • 5.2.2020 Technická pomoc. Strom přes polovinu komunikace. Nový Poddvorov
 • 10.2.2020 Technická pomoc. Strom zasahující do komunikace. Čejkovice
 • 8.4.2020 Ostatní pomoc. Dezinfekce veřejných prostor. Čejkovice a Starý Poddvorov
 • 9.4.2020 Ostatní pomoc. Dezinfekce prostor. Čejkovice
 • 15.5.2020 Technická pomoc. Pátrání po pohřešované osobě. Osoba nalezena. Starý Poddvorov
 • 3.6.2020 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 12.6.2020 Technická pomoc. Záchrana užovky z hnojiště. Čejkovice
 • 24.6.2020 Technická pomoc. Čerpání vody ze zatopeného sklepa. Čejkovice
 • 29.6.2020 Technická pomoc. Čerpání vody z laguny. Ucpaná kanalizace. Čejkovice
 • 7.7.2020 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 28.7.2020 Technická pomoc. Odstranění větve z komunikace. Čejkovice
 • 15.8.2020 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 3.10.2020 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 28.10.2020 Požár kontejneru. Požár kontejneru s odpadem na sběrném dvoře. Čejkovice
 • 4.11.2020 Požár objektu. Požár technologie sušírny. Čejkovice
 • 21.11.2020 Požár objektu. Požár zahradní chatky. Hodonín

Zásahy 2019

 • 1.1.2019 Ostatní pomoc. Dozor u novoročního ohňostroje. Čejkovice
 • 10.3.2019 Technická pomoc. Odstranění stromu na komunikaci. Čejkovice
 • 3.4.2019 Požár kořenů a meze. Čejkovice
 • 4.4.2019 Požár kořenů a meze. Dohašení doutnajících kořenů. Čejkovice
 • 8.4.2019 Požár kořenů a meze. Čejkovice
 • 9.4.2019 Požár kořenů a meze. Dohašení doutnajících pařezů. Čejkovice
 • 29.4.2019 Požár sazí v komíně RD. Starý Poddvorov
 • 30.4.2019 Ostatní pomoc. Dozor při pálení čarodějnic. Čejkovice
 • 2.5.2019 Technická pomoc. Likvidace obtížného hmyzu. Čejkovice
 • 24.5.2019 Ostatní pomoc. Oplach vozovky. Čejkovice
  28.5.2019 Technická pomoc. Pátrání po ztracené osobě. Vracov
  29.5.2019 Požár jističe na domě. Starý Poddvorov
  17.6.2019 Ostatní pomoc. Kropení betonu. Čejkovice
  18.6.2019 Ostatní pomoc. Kropení betonu. Čejkovice
  19.6.2019 Ostatní pomoc. Zalití betonu. Čejkovice
  21.6.2019 Ostatní pomoc. Dovoz vody do parku. Čejkovice
  11.7.2019 Požár keřů na mezi. Dolní Bojanovice
  20.7.2019 Požár meze a strniště. Šardice
  26.7.2019 Dopravní nehoda. Dopravní nehoda dvou automobilů. Čejkovice
  31.7.2019 Technická pomoc. Odstranění stromu přes půlku komunikace. Čejč
  2.12.2019 Požár chaty. Požár chaty, zahoření od kamen. Dolní Bojanovice