Od měsíce listopadu je jednotka zařazena na výjezdy s AED.⚡♥️🧑‍🚒
K těmto zásahům budeme vyjíždět na žádost KOPIS. 👨‍🚒🚒
Velký dík patří Obec Čejkovice za pořízení automatizovaného externího defibrilátoru a klukům z 4-FIRE.cz za dodání!